شما به صورت مهمان هستید برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید یا وارد شوید

مشخصات تور

  • نام آژانس : پارس کهن
  • تلفن تماس : 02188084901
  • ایمیل : parskohan.agency@gmail.com
  • وب سایت : www.1sttravel.ir
  • نشانی : تهران ، شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان سپهر ، گلبرگ 3 ، مجتمع یادگار ، واحد 11 ، آژانس مسافرتی بر فراز پارس کهن
  • گفتگوی آنلاین 1 :

تور بلغارستان از 4 تیر

قشم ایر

7 شب و 8 روز
از 4 تیر

قیمت از 1.985.000تومان

انقضا : ( 2015/9/22 ) 1394/6/31
کشور(ها) : + بلغارستان
شهر(ها) :

توضیحات

 تور بلغارستان از 4 تیر

خدمات:7شب اقامت در هتل با صبحانه_ترانسفرفرودگاهی_راهنمای فارسی زبان_بیمه مسافرتی
بهترین ساعت پروازی، 10 صبح، پنج شنبه ها اعتبار از 4 تیر
با هواپیمایی ایر باس  قشم ایر
مدارک: 1 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺗﻤﺎم رخ 3*4 رﻧﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ/ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر / اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر / ﮐﭙﯽ ﺻﻔﺤﻪ اول ﭘﺎﺳﭙﻮرت / ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ  اول و دوم +ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ / ﮔﻮاهی ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ 3 ماه اخیر / ﮐﭙﯽ از وﯾﺰاهای ﺷﻨﮕﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﺳﭙﻮرت / ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮ (ﺷﻐﻞ، آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، آدرس ﻣﻨﺰل، ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ)
مهم:ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮدن ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ / ﻣﺪت اﺧﺬ وﯾﺰا 10 روز ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

هتل های مرتبط

استفاده از مطالب وب سایت فقط با کسب اجاز کتبی از مدیریت سایت مجاز می باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کليه حقوق اين سايت متعلق به تورمن می باشد | 1392-1394
طراحی سایت : گروه وبین