شما به صورت مهمان هستید برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید یا وارد شوید

مشخصات تور

  • نام آژانس : گیتی رز
  • تلفن تماس : 88961000
  • ایمیل : mehraban.gitirose@yahoo.com
  • وب سایت : www.gitirose.com
  • نشانی : خيابات دکتر فاطمي-روبروي سازمان آب-پلاک 195
  • گفتگوی آنلاین 1 :

تور استانبول

پرواز تابان و پرواز معراج

2 شب 3 روز
بهار | تابستان | پاییز | زمستان

قیمت از 1.290.000 تومان

انقضا : ( 2017/3/19 ) 1395/12/29
کشور(ها) : + ترکیه
شهر(ها) : + استانبول

توضیحات

تور استانبول
کودک بدون تخت
6-2سال
کودک با تخت
12-6سال
یک تخت هر نفر دو تخت هر نفر مدت موقعیت درجه هتـــل
1.190.000 1.200.000 1.400.000 1.290.000 2 شب آکسارای 3* BABIL
55.000 156.000 97.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.560.000 1.360.000 2 شب فندق زاده 3* TOPKAPI
SABENA
60.000 230.000 124.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.575.000 1.390.000 2 شب آکسارای 3* ALFA/SULTAN
BIRBAY
75.000 230.000 140.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.590.000 1.410.000 2 شب فندق زاده 4* ALLSEASON
 GOLDEN HILL
75.000 260.000 150.000 شب اضافه
1.190.000 1.280.000 1.780.000 1.440.000 2 شب آکسارای 4* GRAND HILARIUM
85.000 336.000 168.000 شب اضافه
1.190.000 1.290.000 1.780.000 1.480.000 2 شب تپه باشی 4* GRAND HALIC
90.000 336.000 186.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.500.000 2 شب لاللی
شاهزاده باشی
4* DARK HILL
KLAS
105.000 353.000 197.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.520.000 2 شب تپه باشی 4* EURO PLAZA
105.000 353.000 209.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.540.000 2 شب کاپاتاش 4* NIDYA GALATA PORT
105.000 353.000 220.000 شب اضافه
1.190.000 1.370.000 1.960.000 1.560.000 2 شب تقسیم
دولاپ دره
4* DORA
130.000 427.000 226.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* LION
PARK CITY
119.000 447.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* PARK ROYAL
119.000 447.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* KERVANSARAY
119.000 467.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.990.000 1.580.000 2 شب قره تپه 5* DEDEMAN
125.000 442.000 236.000 شب اضافه
1.300.000 1.300.000 1.990.000 1.580.000 2 شب شیشلی 5* GRAND CEVAHIR
BIZ CEVAHIR
125.000 125.000 442.000 245.000 شب اضافه
1.190.000 1.360.000 2.040.000 1.620.000 2 شب تقسیم 4* CRYSTAL
125.000 467.000 246.000 شب اضافه
1.190.000 1.370.000 2.140.000 1.620.000 2 شب تقسیم 4* GRAND OZTANIK
GOLDEN PARK
130.000 518.000 259.000 شب اضافه
1.190.000 1.390.000 2.190.000 1.650.000 2 شب تقسیم 4* GOLDEN AGE1
145.000 544.000 279.000 شب اضافه
1.190.000 1.390.000 2.190.000 1.650.000 2 شب تقسیم 4* CENTRAL PALACE
145.000 544.000 279.000 شب اضافه
1.190.000 1.530.000 2.410.000 1.760.000 2 شب قره تپه 5* SURMELI
214.000 656.000 328.000 شب اضافه
 
 
 
 
 

کودک بدون تخت
6-2سال
کودک با تخت
12-6سال
یک تخت هر نفر دو تخت هر نفر مدت موقعیت درجه هتـــل
1.190.000 1.200.000 1.400.000 1.290.000 2 شب آکسارای 3* BABIL
55.000 156.000 97.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.560.000 1.360.000 2 شب فندق زاده 3* TOPKAPI
SABENA
60.000 230.000 124.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.575.000 1.390.000 2 شب آکسارای 3* ALFA/SULTAN
BIRBAY
75.000 230.000 140.000 شب اضافه
1.190.000 1.260.000 1.590.000 1.410.000 2 شب فندق زاده 4* ALLSEASON
 GOLDEN HILL
75.000 260.000 150.000 شب اضافه
1.190.000 1.280.000 1.780.000 1.440.000 2 شب آکسارای 4* GRAND HILARIUM
85.000 336.000 168.000 شب اضافه
1.190.000 1.290.000 1.780.000 1.480.000 2 شب تپه باشی 4* GRAND HALIC
90.000 336.000 186.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.500.000 2 شب لاللی
شاهزاده باشی
4* DARK HILL
KLAS
105.000 353.000 197.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.520.000 2 شب تپه باشی 4* EURO PLAZA
105.000 353.000 209.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.810.000 1.540.000 2 شب کاپاتاش 4* NIDYA GALATA PORT
105.000 353.000 220.000 شب اضافه
1.190.000 1.370.000 1.960.000 1.560.000 2 شب تقسیم
دولاپ دره
4* DORA
130.000 427.000 226.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* LION
PARK CITY
119.000 447.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* PARK ROYAL
119.000 447.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.350.000 1.990.000 1.580.000 2 شب تقسیم 4* KERVANSARAY
119.000 467.000 236.000 شب اضافه
1.190.000 1.320.000 1.990.000 1.580.000 2 شب قره تپه 5* DEDEMAN
125.000 442.000 236.000 شب اضافه
1.300.000 1.300.000 1.990.000 1.580.000 2 شب شیشلی 5* GRAND CEVAHIR
BIZ CEVAHIR
125.000 125.000 442.000 245.000 شب اضافه
1.190.000 1.360.000 2.040.000 1.620.000 2 شب تقسیم 4* CRYSTAL
125.000 467.000 246.000 شب اضافه
1.190.000 1.370.000 2.140.000 1.620.000 2 شب تقسیم 4* GRAND OZTANIK
GOLDEN PARK
130.000 518.000 259.000 شب اضافه
1.190.000 1.390.000 2.190.000 1.650.000 2 شب تقسیم 4* GOLDEN AGE1
145.000 544.000 279.000 شب اضافه
1.190.000 1.390.000 2.190.000 1.650.000 2 شب تقسیم 4* CENTRAL PALACE
145.000 544.000 279.000 شب اضافه
1.190.000 1.530.000 2.410.000 1.760.000 2 شب قره تپه 5* SURMELI
214.000 656.000 328.000 شب اضافه
 
 
 
 
 
استفاده از مطالب وب سایت فقط با کسب اجاز کتبی از مدیریت سایت مجاز می باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
کليه حقوق اين سايت متعلق به تورمن می باشد | 1392-1394
طراحی سایت : گروه وبین